Chci dítě zapsat přes on-line hovor

I v této nelehké době se snažíme, aby si děti zápis užily a nabízíme zápis on-line. Rádi Vaše děti uvidíme a popovídáme si s nimi. Pokud máte zájem, můžete se objednat na e-mailu janoscovam@zsmoravska.cz – napište jméno a příjmení dítěte a předběžné datum a čas, kdy  se můžeme spojit on-line. Následně Vám zašleme odkaz a potvrdíme datum a čas, kdy se spojíme. Volte prosím vždy časy v půl nebo v celou hodinu, např. v 8:00, 8:30 apod. Upozorňujeme, že on-line zápis je možný v termínu od 12. – 23. 4. 2021.  E-mail prosím zašlete nejpozději do 6. dubna 2021.

Škole je i přesto třeba doručit:

Formuláře potřebné k zápisu si můžete také vyzvednout již od 6. dubna v době od 8 – 13 h na vrátnici školy.

Jakým způsobem je doručíte:

  • Osobním podáním ve škole na vrátnici od 12. 4 do 23. 4. 2021 v čase od 8 do 13 h. Můžete využít také poštovní schránku u vchodu školy. Ve čtvrtek 15. 4 a 22. 4. 2021 od 13 do 16 h je  možná osobní konzultace se zástupcem školy, který Vám mimo jiné pomůže vyplnit formulář.
  • Elektronicky – je zde nutný elektronický podpis zákonného zástupce. Pokud chybí, musí zákonný zástupce do 5 dnů přijít do školy žádost podepsat.
  • Poštou na adresu školy.

Veškeré podklady k zápisu je nutné doručit škole nejpozději do 23. 4. 2021.

Jak se dozvíte, že bylo Vaše dítě přijato:

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy v první půlce května. V souladu s  ochranou osobních údajů (GDPR) nebudou zveřejňovány jmenné seznamy, ale pouze kódy jednotlivých  přijatých uchazečů, které obdrží zákonní zástupci po odeslání žádosti o přijetí do 1. ročníku.

Budete-li mít  k zápisu dotaz, napište nám na e-mail: sekretariat@zsmoravska.cz nebo zavolejte: 596 802 542, 596 802 543.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.