3. oddělení naší školní družinky letos každý měsíc navštívilo Městskou knihovnu

Zúčastnili jsme se besed, zdobení vánočního stromečku, ale hlavně jsme pravidelně po obědě četli zajímavé knížky a své zážitky jsme nejen malovali, ale i psali do deníku čtenáře. Deník čtenáře jsme získali z knihovny v rámci akce organizované přes Mapík Havířov. Toto úterý jsme si šli do knihovny pro vyhodnocení naší čtenářské aktivity a děti si odnesly krásné ceny, mezi nimi i nové dětské knihy. Děkuji dětem za nadšení a paním knihovnicím za tuto krásnou celoroční akci s Mapíkem.

Jaroslav Drlík