Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2018/2019

V pondělí 9. 4. a v úterý 10. 4. 2018 proběhl zápis do 1. ročníku a přípravné třídy. K zápisu přišlo 70 dětí, z toho 7 zákonných zástupců dětí požádalo o odklad školní docházky o jeden rok. Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí přijatých do přípravné třídy se uskuteční ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 17 hodin v kinosále školy.