Anička Belková z 5. B získala 1. místo ve výtvarné soutěži BESIP

Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu vyhlásila v lednu tohoto roku výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol a žáků I. stupně základních škol v Havířově na téma „JAK MÁ BÝT VYBAVENO JÍZDNÍ KOLO“ libovolnou technikou. Soutěže se účastnilo  9 základních škol. Celkový počet odevzdaných výkresů činil 166 kusů.

Výherci za III. ktg. – žáci 4. a 5. tříd ZŠ – odevzdáno 68 výkresů:

1. místo Anna Belková, ZŠ Moravská