Informace k testování žáků 1. a 8. listopadu 2021

Vážení rodiče, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne 1. a 8. listopadu testování žáků na covid-19. Testování proběhne v první vyučovací hodině.

Testováni nebudou žáci, kteří již doložili nebo doloží 1. 11. 2021:

  •  potvrzení o očkování proti covid-19 (nutnost uplynutí 14 dnů po dokončení očkování)
  • potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (nutnost dodržení 180 dnů od 1. pozitivního testu)
  •  potvrzení o negativním PCR testu na covid-19 provedeném v odběrovém místě (ne starší 72 hodin)
  •  potvrzení o platném negativním AG testu na covid-19 provedeném v odběrovém místě (ne starší 24 hodin)

V případech, ve kterých žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa).

V případě, že výsledek preventivního antigenního testu bude  pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce žáka a  sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví  žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.  Škola je povinna bezodkladně zajistit oddělení žáka od ostatních  osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný  zástupce žáka  je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým  způsobem informovat o pozitivním výsledku testu příslušného lékaře pro děti a dorost.