Informace k zahájení školního roku 2017/18 žáků 1. ročníku a přípravné třídy

Zahájení školního roku 2017/18 –  pondělí  4. září 2017.

Sraz dětí a jejich rodičů bude v tento den v 8.20 h před budovou školy, za nepříznivého počasí ve vestibulu školy.

Paní učitelky odvedou nové žáky a jejich rodiče do sálu školy, ve kterém proběhne společné slavnostní zahájení školního  roku.

Po jeho ukončení půjdou děti s rodiči do svých tříd, kde bude zahájení pokračovat.