Informace o obnovení výuky od 12. 4.

Od 12.4. bude výuka s účastí ve škole na 1. stupni probíhat rotačně. Začne pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4. A, 5.A. Ostatní třídy budou mít nadále distanční výuku. V dalším týdnu (od 19.-23.4.) budou ve škole žáci pouze těchto tříd: 1.B, 2B, 3.B, 4.B, 5.B a 3. C.

Žáci budou testováni dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem). Pokud žák bude chybět např. v pondělí a v úterý, bude testován ve středu a také ve čtvrtek.  Pokud se žák nebude účastnit prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování, bude omluven, nebude mít však nárok na distanční výuku a musí se domluvit na zadávání úkolů. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Instruktážní video k testování ve školách

Leták pro rodiče

Vstup do školy:

I.B, II.B 7:45
III.B, III.C 7:50
IV.B, V.B 7:55

Školní družina bude mít normální ranní provoz, děti budou v pondělí a ve čtvrtek testovány ve školní družině a odpoledne bude provoz zajištěn do 16.00 hod. Z důvodu uzavření škol budeme v červnu vyúčtovávat školné za školní družinu a přeplatky vám budou vráceny na účet.

Obědy jsou automaticky odhlášeny, pokud máte zájem o stravování dítěte ve školní jídelně, je nutné žákům obědy přihlásit.