Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Milí rodiče,

za chvíli své děti povedete do první třídy. Jsme rádi, že jste pro ně vybrali naši školu. Jsem přesvědčena, že ve vašich dětech budeme společně rozvíjet schopnost spolupráce, zvídavost, touhu po objevování a radost z nových zážitků. V životě vašich dětí je vstup do první třídy výjimečná událost. Naše spolupráce bude pro vaše děti důležitá a nezbytná.

První společné setkání se uskuteční 1. září 2020.
Sejdeme se v 8.25 hod. před školou, kde si Vás spolu s dětmi vyzvednu.

Slavnostní zahájení se uskuteční v kinosále školy v 8.30 hod. Potom společně odejdeme do třídy. Děti se nebudou přezouvat. Předpokládaný konec je v 9.30 hod.

Co dětem do školy připravit?

Aktovku, vybavené pouzdro (tužky č. 1, 2, 3 po třech kusech, kvalitní pastelky, gumu, nůžky), přezůvky, pytlík na papuče, box na svačinu a ubrousek, láhev na pití. Zbytek upřesním na třídní schůzce.

Těšíme se na vás. Mgr. Svatava Vilímová a Mgr. Renata Navrátilová

Seznam žáků I. A

Dopis I. A se sluníčkem

Seznam žáků I. B

Dopis I. B se sluníčkem