Jak jsme uspali broučky

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 jsme v atriu naší školy připravili pro děti 1. stupně a jejich rodiče, prarodiče podzimní akci USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Jak to vypadalo? Po zahájení akce broukem Jardou v 15:15 zazpívalo pěvecké sdružení žákyň vyšších ročníků pod vedením pí Michaely Beníčkové několik písniček o broučcích. Paní asistentky a vychovatelé připravili osm stanovišť, na kterých se děti pokusily získat razítko na lístek. U pí Gabky se vytvářeli motýli, u pí Alenky si děti vyzkoušely, jak těžká je práce mravenčí, u pí Lenky se vžily do kobylek a snažily se velkými skoky překonat nástrahy, u pí Nikolety se děti proměnily v brouky Pytlíky, u pí Ilonky vytvořily berušky, u pí Veroniky coby světlušky vytvářely světelné obrazce, u pí Adriany si zatančili v reji a u Jonáše si vyzkoušely důležité včelí poslání. Spolu s pí Sylvií jsme pro děti napsali několik básní o broučcích, aby kouzlo našeho setkání přetrvalo. Atmosféru soutěžení dovršovaly písničky o broučcích a zapadající slunce. Na konci jsme se všichni ztišili a v kruhu jsme dali broučky spát. Pomalu jsme se rozešli do tmy, do svých domovů. Moc děkujeme pí ředitelce Mgr. Marcele Sasynové za zařízení dobrého počasí, jelikož to do poslední chvíle vypadalo na déšť. Děkuji všem kolegyním a žákyním za pomoc s organizací akce a rodičům a dětem za úžasnou atmosféru, kterou přinesli na akci s sebou. Pomalu se můžeme těšit na jaro, kdy se v jarních dnech setkáme na Probouzení broučků. Děkujeme také Spolku rodičů a přátel školy za finanční podporu akce. Za organizátory Jaroslav Drlík a Adriána Morovičová

Fotogalerie…