Letošní Den Země se extrémně vydařil

Letošní Den Země se extrémně vydařil. Počasí bylo skvělé. A naše stanoviště hýřilo barvami. Naše škola, ZŠ MORAVSKÁ, přispěla ke Dni Země dobrodružstvím a velkolepými plakáty, které znázorňovaly různé, mnohdy až extrémní, životní prostředí. Děti si mohly vyzkoušet dobytí Jižního pólu, potápění v hlubokém oceánu, procházku po pouští, hledání pokladu v jeskyních, dobrodružství v džungli a romantiku savan. K dokonalému dojmu byly připraveny dekorace z lepenky: potápěčské vybavení, včetně helmy Julese Verna, lyže, lovecká kulovnice, tropická helma dr. Emila Holuba, lepenkový fotoaparát a další. Starší děti si mohly vyzkoušet své znalosti na kvízech založených na zajímavostech kontinentů, mladší děti zase svou šikovnost v hodu na pixlu. Podle úsměvů a cvakotu fotoaparátů mohu usoudit, že letošní stanoviště naší školy všechny zaujalo. Děkuji těmto dětem: Aničce Mie Dvořákové, Aničce Marečkové, Elišce Pacourkové, Jonáši Drlíkovi, Julii Wieczorkové, Terezce Budínské, Dankovi Piszovi, Aničce Belkové, Beátce Kuchařové a Elišce Drlíkové za jejich úžasnou pomoc na stanovišti.

Jaroslav Drlík

Fotogalerie…