Nabídka zaměstnání

Hledáme zájemce o místo:

  • Asistent/ka pedagoga k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pracovní úvazek: 50%, tj. celkem 20 hod. týdně
  • nástup do zaměstnání : 03. 01. 2019 na dobu určitou
  • požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou a ukončeným kurzem pro asistenty pedagoga
  • platové zařazení: 7. platová třída
  • přihlášky doručte do 30.11.2018 – osobně na vrátnici školy nebo e-mailem na e-mail školy: sekretariat@zsmoravska.cz
  • obsah přihlášky: životopis, kontakt, kopie maturitního vysvědčení a kopie osvědčení
  • o absolvování kurzu pro AP