Platba školní družiny

Milí rodiče, připomínáme Vám platbu školného za školní družinu ve výši 800,- Kč za období září – prosinec. Školné za docházku do ŠD hradí plátce bezhotovostně na účet školy KB 27-2888870277/0100 trvalým příkazem, variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Platby za žáky prvních ročníků můžete uhradit hotově ve školní družině nejpozději do 7.září 2021.