Povinná školní docházka pro děti z Ukrajiny

Podle platných českých zákonů, které se vztahují i na vás, musí všechny děti, jimž bylo šest a více let do 31. 8. 2022, zahájit povinnou školní docházku nejpozději po 90 dnech od získání povolení k pobytu (výjimka dle Lex Ukrajina). Pro pětileté děti pak platí povinný přeškolní rok v mateřské škole.

Povinná školní docházka pro děti z Ukrajiny