Projektový den v Muzeu Těšínska

V měsíci květnu se žáci obou devátých ročníků v rámci výuky dějepisu zúčastnili projektového dopoledne v Muzeu Těšínska v Životicích. Zde pro ně byly připraveny pracovní listy, vztahující se ke stálé expozici „Okupace a odboj na Těšínsku“. Odpovědi na otázky žáci čerpali z průvodního slova průvodkyně muzea, z dobových materiálů ve výstavních vitrínách, z místního miniarchivu a pochopitelně i ze svých vědomostí. Žáci měli celé dopoledne spoustu práce. Po ukončení společné práce jsme se vydali do nedalekých životických sadů uctít památku jednoho ze zavražděných životických občanů, Erwina Szelonga. Naše škola přijala patronát nad jeho pomníčkem, kde jsme položili věneček. Výsledkem celého dopoledního snažení pak bylo získání nových informací o událostech spjatých se zdejším regionem v době okupace. Netradiční výuka v netradičním prostředí tak přinesla své ovoce.