Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace

 Hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí

č.j.: ZŠMŠMOR/405/2023

Datum: 28.04.2023

 

ROZHODNUTÍ

 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská, příspěvkové organizaci od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito registračními čísly:

registrační číslo registrační číslo registrační číslo registrační číslo registrační číslo
001/23 016/23 031/23    
002/23 017/23 032/23    
003/23 018/23 033/23    
004/23 019/23 034/23    
005/23 020/23 035/23    
006/23 021/23 036/23    
007/23 022/23 037/23    
008/23 023/23 038/23    
009/23 024/23 039/23    
010/23 025/23 040/23    
011/23 026/23 041/23    
012/23 027/23 042/23    
013/23 028/23 043/23    
014/23 029/23 044/23    
015/23 030/23 045/23    

 

„Seznam registračních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

 

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí,

a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu v Ostravě.

 

Datum a podpis ředitelky školy: 28.04.2023                                 Mgr. Marcela Sasynová

ředitelka ZŠ a MŠ Moravská Havířov

Datum zveřejnění rozhodnutí: 28.04.2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024  ve formátu .docx

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 ve formátu .pdf