Školní kolo dějepisné olympiády

V polovině listopadu se na  naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády.

Letošní téma bylo : Za poznáním, obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.

Školního kola se zúčastnilo deset žáků z 8.C a 9. ročníku.

1. místo  Andrea Freiová (43 bodů)  9. roč.

2. místo Marek Trecha a Natálie Navrátilová (39 b.) – oba 8.C

3. místo Hana Uhrová (37b.) 9. roč.

Viktorie Trávníková 8.C

Žákyně Andrea Freiová bude naši školu zastupovat v okresním kole dějepisné olympiády.

Přejeme hodně štěstí!