Termíny lyžařských kurzů a změny

V letošním školním roce se lyžařský kurz pro 6. až 9. třídy uskuteční z organizačních důvodů v prosincovém termínu – od 12.-17.12.2022. Ve stejném termínu bude kurz pro 1.-3. ročník a žáci 4.-5. ročníků pojedou v termínu od 6.3.-11.3.2023. Nezapomeňte prosím zaslat zálohy do 30.10.2022. Minimální výše zálohy je 1 000,- Kč.