Veselá věda opět na naší škole

Vážení rodiče,

i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a opět nabízí na naší škole:

Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů pro děti z 1. stupně .

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody vč. jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům.

Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, úspěšně organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz.