Žáci 5. a 6. ročníků moderovali zprávy České televize

Dne 9. 5. se žáci tříd 5. A a 5. B zúčastnili exkurze do České televize, studia Ostrava. Dozvěděli se, jak se vyrábí televizní pořady, prohlédli si vysílací a natáčecí studia, nahlédli do střižny a režie. Sami si mohli vyzkoušet jeden z televizních triků a také roli moderátora televizních zpráv.

6. ročníky Českou televizi navštívili v dubnu.

Fotogalerie…