ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Milí rodiče, nový školní rok bude zahájen 1.9.2021. Slavnostní zahájení nového školního roku pro žáky 1. ročníků proběhne od 8:30 ve třídách 1.A a 1. B (sraz před školou v 8:25). Děti v tento den nemusí mít přezůvky. Děti budou mít s sebou roušku a dospělí respirátor. Žáci budou testováni 2. září.

Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme zákonné zástupce dětí, aby se slavnostního zahájení zúčastnili v maximálním počtu dvou osob.

 

Pro žáky 2. a 9. ročníku bude škola otevřena od 7:40. Zahajovací hodina proběhne od 8:00 do 8:45. Na začátku hodiny budou žáci testováni.

V tento den není nutné přezouvání.

Obědy se budou 1. září vydávat od 11:35 do 12:30 hod. Do jídelny se bude vcházet zadním vchodem.

 

Provoz vzhledem ke covid-19

  • ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (1. září, žáci prvních tříd 2. září, a dále v termínech 6. září a 9. září
  • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování