Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

PONDĚLÍ         12. 4. 2021 od 14.00 – 17.30 hod.

ÚTERÝ             13. 4. 2021 od 14.00 – 16.30 hod.

Pokud epidemiologická situace dovolí, budeme se snažit připravit maximum příležitostí pro to, aby budoucí prvňáčci získali osobní zkušenost s prostředím školy, svými budoucími spolužáky a učiteli ještě před zahájením své školní docházky. Vyloučen ale není ani zápis elektronickou formou. Proto prosíme sledujte naše webové stránky, kde budeme v únoru a březnu 2021 zpřesňovat informace k zápisu.

Do 1. ročníku zapisujeme děti:

  • které dovrší do 31. 8. 2021 šest let věku
  • děti po odkladu školní docházky
  • děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (předčasný nástup dítěte do školy — viz školský zákon)

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. občanský průkaz zákonného zástupce
  3. rodný list dítěte
  4. cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky:

V průběhu zápisu přinese zákonný zástupce žádost o odklad  povinné školní  docházky. K této žádosti je nutné doložit  potvrzení o odkladu z PPP nebo SPC a od dětského lékaře. Bez potvrzení nemůže být odklad povolen. Doporučujeme  včasné objednání do uvedených školských poradenských pracovišť.

Formuláře k zápisu do 1. třídy:

  1. Žádost rodiče o přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání
  2. Žádost rodiče o odklad povinné školní docházky
  3. Přihlašovací lístek do školní družiny

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Budete-li mít  k zápisu dotaz, napište nám na adresu: sekretariat@zsmoravska.cz nebo zavolejte: 596 802 542 , 596 802 543.