Zápis nových dětí do školní družiny na rok 2022/23

Zápis dětí pro šk. rok 2022/23 proběhne v termínu od 2.-13. 5. 2022. Přihlašovací lístek je ke stažení zde… nebo je možné si jej vyzvednout na vrátnici školy.

Žádáme o vyplnění alespoň přední stránky a odevzdání na vrátnici školy.

Zápis se netýká budoucích prvňáčků (byl proveden u zápisu) a dětí, které v současné době ŠD navštěvují (zápisní lístek děti obdržely v jednotlivých odděleních.