Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 8. a 9. 4. 2019

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku a přípravné třídy základní školy

 

1. Zákonný zástupce dítěte si vezme s sebou:

-rodný list dítěte
-občanský průkaz zákonného zástupce
-cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
-pokud u zápisu žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné s sebou vzít doporučení z pedagogicko–psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

2. Jak zápis probíhá:

Zápis do první třídy je pro dítě významným dnem, na který by se mělo těšit. Je zbytečné, a není tedy vůbec na místě jej stresovat. Zápis probíhá tak, že nejprve se ujme paní učitelka vašeho dítěte a hravou formou s ním projde vše, co by mělo před nástupem do školy znát. To znamená barvy, tvary, jednoduché počítání nebo prostorovou orientaci (nahoře, dole,vlevo, vpravo). V další místnosti jiná paní učitelka zkontroluje přinesené doklady a sepíše s vámi žádost o přijetí do školy. Žádost si můžete také stáhnout zde z webových stránek školy a přinést k zápisu již vyplněnou.

3. Informace o přijetí dítěte:

Žáci dostávají při zápisu registrační číslo. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn u přístupu do školy a na webových stánkách školy nejpozději do jednoho měsíce po konání zápisu.

4. Přijetí do přípravné třídy:

Do přípravné třídy mohou být přijati  žáci s odkladem školní docházky, ale  i děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Přípravná třída slouží pro vyrovnání vývoje dítěte tak, aby bylo při nástupu do 1. ročníku úspěšné. Žádost o přijetí do přípravné třídy si můžete vyplnit v den zápisu  nebo ji můžete stáhnout zde z webových stránek školy a přinést vyplněnou. Žádost musí být doplněna doporučením pedagogicko-psychologické poradny.