Projekt ERASMUS+ K2 – strategická partnerství číslo projektu: 2017-1-UK01-KA219-036673_5

Tento projekt umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu

Našimi partnery jsou Wales, Turecko a Portugalsko. Jako téma jsme zvolili Growth Mindset (růst myšlení). Partnerské země navštěvují pouze učitelé.