„Vybudování moderních jazykových učeben“, reg. číslo CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005371

V roce 2018 se naše škola zapojila do projektu „Vybudování moderních jazykových učeben“. Předmětem projektu je vybudování a modernizace tří odborných jazykových učeben – dvou menších pro 16 žáků a jedné větší pro 24 žáků, která bude sloužit také jako učebna výpočetní techniky a multimediální učebna. V projektu se jedná o pořízení nábytku a vybavení, pomůcek, hardwaru a softwaru.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků nejen v jazycích. Jedná se o vytvoření takového prostředí pro žáky, včetně odborných pomůcek, které bude podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. Žáci budou také pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Znalost jejich obsluhy je nutná  pro orientaci žáků v oblasti technologického pokroku. V konečném důsledku to bude znamenat získání dovedností pro lepší uplatnění na trhu práce.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.