Dokumenty školy

Dokumenty ke stažení
Inspekční zpráva šk. rok 2017/18 Protokol o kontrole ČŠI
Výroční zpráva 2016/2017 Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování
 Výroční zpráva 2015/2016   Výroční zpráva 2014/2015
Školní řád Výroční zpráva 2013/2014
Hodnotící a klasifikační řád Vnitřní směrnice č. 272014 pro vydávání opisu a stejnopisu vysvědčení
Školní vzdělávací program EU – Peníze školám – Projektový záměr
Ceník nájmů platný od 1. 1. 2017  Rozpočet ZŠ Moravská
Návrh rozpočtu na daný kal. rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let  Výroční zpráva 2017/2018