SRPDŠ

 • p. MARTIN FUSSEK předseda
 • p. SKÁCELOVÁ zapisovatelka
 • p. ALEŠ ZECHA jednatel, pokladník
 • p. RADIM PAVELEK aktivní člen
 • p. MICHAELA MUŠURCOVÁ aktivní člen
 • p. uč. JANA SVRČKOVÁ zástupce pedagog. sboru

SRPDŠ

Schůzky výboru se konají pravidelně jednou v měsíci, všichni zájemci o účast jsou srdečně vítáni. Jednou za rok (obvykle v termínu některé z třídních schůzek) probíhá také společná schůzka výboru se zástupci všech tříd.

Děkujeme za příspěvky, bude s nimi naloženo takto:

 • příspěvek na lyžařský výcvik (např. oprava lyží)
 • zakoupení odměn a her pro družinu (všechna oddělení)
 • zakoupení odměn do soutěží plánovaných školou
 • cestovné žáků reprezentujících školu v soutěžích
 • Den dětí