Materiály pro žáky

6. ročník
Předmět Dokument Stáhnout Předmět Dokument Stáhnout
 Český jazyk  Čtenářská karta  
7. ročník
Předmět Dokument Stáhnout Předmět Dokument Stáhnout
 Český jazyk Čtenářská karta
8. ročník
Předmět Dokument Stáhnout Předmět Dokument Stáhnout
Český jazyk Větné členy Český jazyk  Vedlejší věty
Český jazyk Vypravování 8. A Český jazyk Vypravování 8. B
Český jazyk Čtenářská karta
9. ročník
Předmět Dokument Stáhnout Předmět Dokument Stáhnout
Český jazyk Minimaturita  Český jazyk  Poměry  
Český jazyk Test 1  Český jazyk Slovesné třídy  
Český jazyk Test 2,3 Český jazyk Testy-řešení
Český jazyk Test 4  Český jazyk  Test 5  
Český jazyk Test 6 Český jazyk Test 7
Český jazyk Test 8  Český jazyk  Čtenářská karta