Pedagogický sbor

Vedení školy
Funkce Jméno a příjmení E-mail
Ředitelka školy Mgr. Eliška Tomíčková sekretariat@zsmoravska.cz
Zástupkyně ředitelky školy (1. stupeň)
Statutární zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jarmila Wilczková sekretariat@zsmoravska.cz
Zástupce ředitelky školy (2. stupeň) Mgr. Ivo Rotter sekretariat@zsmoravska.cz
Sekretářka školy, ekonomka školy
Funkce Jméno a příjmení E-mail Telefon
Sekretářka školy Iveta Hofferová sekretariat@zsmoravska.cz  596 802 542
Ekonomka školy Ing. Jarmila Latosinská ekonom@zsmoravska.cz  596 802 545
Školní poradenské pracoviště
Funkce Jméno a příjmení E-mail
Výchovná poradkyně PhDr. Romana Kovářová sekretariat@zsmoravska.cz
Speciální pedagog Mgr. Lucie Kubiczková, DiS. lucie.kubiczkova@email.cz
Metodik prevence Mgr. František Siska siska.fanda@gmail.com
Třídní učitelé (1. stupeň)
Třída Jméno a příjmení E-mail
Př. roč.  Hana Millerová
I. A Mgr. Renata Navrátilová rn52@seznam.cz
I. B Mgr. Jitka Kantorová  kantorovajitka@seznam.cz
I. C Mgr. Jana Vacková vackova-jana@post.cz
II. A Mgr. Gabriela Škutová skutdum@seznam.cz
II. B Mgr. Jana Hromková
III. A Mgr. Pavla Valášková pavlaval@seznam.cz
III. B Mgr. Karolína Škutová
IV. A Mgr. Svatava Vilímová vilimovas@centrum.cz
IV. B Mgr. Veronika Kostrunková
V. A Mgr. Andrea Hanáková  hanakovaandrea@seznam.cz
V. B Mgr. Marcela Sasynová marcelasasynova@seznam.cz
Třídní učitelé (2. stupeň)
Třída Jméno a příjmení E-mail
VI. A Mgr. Michaela Janošcová  michaela.janoscova@seznam.cz
VI. B Mgr. Hana Glonková
VII. A Mgr. Simona Hanibalová
VII. B Mgr. František Siska siska.fanda@gmail.com
VII. C Mgr. Anna Hladká
VIII. Mgr. Petra Hamtáková hamtakova@seznam.cz
IX. A Mgr. Vladimíra Kaštovská v.kastovska@seznam.cz
IX. B Mgr. Šárka Kubicová  sarka.kubicova@gmail.com
Netřídní učitelé
Jméno a příjmení E-mail
PhDr. Romana Kovářová sekretariat@zsmoravska.cz
Mgr. David Foldyna
Mgr. Eva Kubíčková
Mgr. Zuzana Zifčáková
Mgr. Tereza Onderková
Asistenti pedagoga
Jméno a příjmení E-mail
Mgr. Ilona Ryšánková ilonarysankova@seznam.cz
Bc. Jana Kapolková
Bc. Jaroslav Drlík
Lenka Polehlová
Bc. Jakub Ries
Jitka Vignerová
 Adriána Morovičová