Pedagogický sbor

Vedení školy
Funkce Jméno a příjmení E-mail
Ředitelka školy Mgr. Eliška Tomíčková sekretariat@zsmoravska.cz
Zástupkyně ředitelky školy (1. stupeň)
Statutární zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jarmila Wilczková sekretariat@zsmoravska.cz
Zástupce ředitelky školy (2. stupeň) Mgr. Ivo Rotter sekretariat@zsmoravska.cz
Sekretářka školy, ekonomka školy
Funkce Jméno a příjmení E-mail Telefon
Sekretářka školy Iveta Hofferová sekretariat@zsmoravska.cz  596 802 542
Ekonomka školy Beáta Musialková ekonom@zsmoravska.cz  596 802 545
Účetní školy ucetni@zsmoravska.cz 596 802 542
Školní poradenské pracoviště
Funkce Jméno a příjmení E-mail
Výchovná poradkyně PhDr. Romana Kovářová sekretariat@zsmoravska.cz
Speciální pedagog Mgr. Šárka Sohrová spec.pedagog@zsmoravska.cz
Metodik prevence Mgr. František Siska siska.fanda@gmail.com
Třídní učitelé (1. stupeň)
Třída Jméno a příjmení E-mail
I. A Mgr. Jitka Kantorová  kantorovajitka@seznam.cz
I. B Mgr. Hana Millerová
II. A Mgr. Jana Vacková vackova-jana@post.cz
II. B Mgr. Jana Švrčková
II. C Mgr. Svatava Vilímová vilimovas@centrum.cz
III. A Mgr. Renata Navrátilová rn52@seznam.cz
III. B Mgr. Andrea Hanáková  hanakovaandrea@seznam.cz
IV. A Mgr. Gabriela Škutová skutdum@seznam.cz
IV. B Mgr. Jana Hromková
V. A Mgr. Pavla Valášková pavlaval@seznam.cz
V. B Mgr. Marcela Sasynová marcelasasynova@seznam.cz
Třídní učitelé (2. stupeň)
Třída Jméno a příjmení E-mail
VI. A Mgr. Simona Hanibalová
VI. B Mgr. Vladimíra Kaštovská v.kastovska@seznam.cz
VII. A Mgr. David Foldyna
VII. B Mgr. Šárka Kubicová  sarka.kubicova@gmail.com
VIII. A Mgr. Michaela Janošcová  michaela.janoscova@seznam.cz
VIII. B Mgr. Hana Glonková
IX. A Mgr. Anna Hladká
IX. B Mgr. František Siska siska.fanda@gmail.com
Netřídní učitelé
Jméno a příjmení E-mail
PhDr. Romana Kovářová sekretariat@zsmoravska.cz
Mgr. Sarah Shillerová
Mgr. Eva Kubíčková
Mgr. Zuzana Zifčáková
Mgr. Ivana Zbořilová
Mgr. Petra Hamtáková  hamtakova@seznam.cz
Mgr. Monika Zavadilová
Asistenti pedagoga
Jméno a příjmení E-mail
Mgr. Ilona Ryšánková ilonarysankova@seznam.cz
Bc. Jana Kapolková
Bc. Jaroslav Drlík
Lenka Polehlová
Bc. Jakub Ries
Nikoleta Schillerová
Adriána Morovičová
Gabriela Dvořáková
Jana Otisková
Alena Stadtherrová
Veronika Kořínková
 Bc. Lenka Galuszková