Pedagogický sbor

Vedení školy
Funkce Jméno a příjmení E-mail
Ředitelka školy Mgr. Marcela Sasynová sekretariat@zsmoravska.cz
Zástupkyně ředitelky školy (1. stupeň)
Statutární zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jarmila Wilczková sekretariat@zsmoravska.cz
Zástupce ředitelky školy (2. stupeň) Mgr. Ivo Rotter sekretariat@zsmoravska.cz
Sekretářka školy, ekonomka školy
Funkce Jméno a příjmení E-mail Telefon
Sekretářka školy Iveta Hofferová sekretariat@zsmoravska.cz 596 802 542
Ekonomka školy Ing. Jana Galušková ekonom@zsmoravska.cz 596 802 545
Účetní školy Bc. Jana Hájková ucetni@zsmoravska.cz 596 802 542
Školní poradenské pracoviště
Funkce Jméno a příjmení E-mail
Výchovná poradkyně PhDr. Romana Kovářová kovarovar@zsmoravska.cz
Speciální pedagog Mgr. Šárka Sohrová spec.pedagog@zsmoravska.cz
Metodik prevence Mgr. František Siska siska.fanda@gmail.com
Třídní učitelé (1. stupeň)
Třída Jméno a příjmení E-mail
I. A Mgr. Jana Vacková vackova-jana@post.cz
I. B Mgr. Jana Švrčková svrckovaj@zsmoravska.cz
II. A Mgr. Renata Navrátilová rn52@seznam.cz
II. B Mgr. Svatava Vilímová vilimovas@centrum.cz
III. A Mgr. Jitka Kantorová kantorovajitka@seznam.cz
III. B Mgr. Hana Millerová millerovah@zsmoravska.cz
IV. A Mgr. Gabriela Škutová skutdum@seznam.cz
IV. B Mgr. Jana Hromková hromkovaj@zsmoravska.cz
IV. C Mgr. Monika Zavadilová zavadilovamon@gmail.com
V. A Mgr. Pavla Valášková pavlaval@seznam.cz
V. B Mgr. Andrea Hanáková hanakovaandrea@seznam.cz
Třídní učitelé (2. stupeň)
Třída Jméno a příjmení E-mail
VI. A Mgr. Ivana Zbořilová zborilovai@zsmoravska.cz
VI. B Mgr. Zuzana Zifčáková zifcakovaz@zsmoravska.cz
VII. A Mgr. František Siska siska.fanda@gmail.com
VII. B Mgr. Petra Hamtáková hamtakova@seznam.cz
VIII. A Mgr. Simona Hanibalová hanibalovas@zsmoravska.cz
VIII. B Mgr. Vladimíra Kaštovská v.kastovska@seznam.cz
IX. A Mgr. David Foldyna foldynad@zsmoravska.cz
IX. B Mgr. Šárka Kubicová sarka.kubicova@gmail.com
Netřídní učitelé
Jméno a příjmení E-mail
PhDr. Romana Kovářová kovarovar@zsmoravska.cz
Bc. Michaela Beníčková benickovam@zsmoravska.cz
Mgr. Eva Kubíčková kubickovae@zsmoravska.cz
Mgr. Hana Glonková glonkovah@zsmoravska.cz
Mgr. Michaela Janošcová janoscovam@zsmoravska.cz
Mgr. Anna Hladká hladkaa@zsmoravska.cz
Mgr. Iva Georgiu georgiui@zsmoravska.cz
Mgr. Veronika Kostrunková kostrunkovav@zsmoravska.cz
Asistenti pedagoga
Jméno a příjmení E-mail
Mgr. Ilona Ryšánková ilonarysankova@seznam.cz
Bc. Jaroslav Drlík
Lenka Polehlová
Bc. Lenka Galuszková
Nikoleta Lolková
Adriána Morovičová
Gabriela Dvořáková
Jana Otisková
Alena Stadtherrová
Veronika Kořínková