Zápis  dětí do 1. ročníku a přípravného (nultého) ročníku pro školní rok 2024/2025 se koná v pondělí 8. 4. 2024 od 14 – 17 h a v úterý 9. 4. 2024 od 14 – 16.30 h

Rezervační systém zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy

Pro zápis do 1. ročníku i přípravné třídy jsme pro vás připravili rezervační systém – den a čas zápisu si můžete zarezervovat zde… 

Do přípravného ročníku zapisujeme děti

s odkladem povinné školní docházky a s doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

 • které dovrší do 31. 8. 2024 šest let věku
 • děti po odkladu školní docházky
 • děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018, pokud splní zákonem stanovená kritéria (předčasný nástup dítěte do školy — viz školský zákon)

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. rodný list dítěte (s dokumenty bude nakládáno dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly budou skartovány)
 4. cizinci dále předloží kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu na území ČR a na jaké adrese

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, předloží:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. žádost o odklad povinné školní docházky
 3. občanský průkaz zákonného zástupce
 4. rodný list dítěte
 5. kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC)k odkladu školní docházky
 6. kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

V průběhu zápisu přinese zákonný zástupce žádost o odklad  povinné školní  docházky. K této žádosti je nutné doložit  potvrzení o odkladu z PPP nebo SPC a od dětského lékaře. Bez potvrzení nemůže být odklad povolen. Doporučujeme  včasné objednání do uvedených školských poradenských pracovišť.

Formuláře k zápisu do 1. třídy:

 1. Žádost rodiče o přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání
 2. Žádost rodiče o odklad povinné školní docházky
 3. Přihlašovací lístek do školní družiny

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

On-line prohlídka školy

Budete-li mít  k zápisu dotaz, napište nám na adresu: sekretariat@zsmoravska.cz nebo zavolejte: 596 802 542 , 596 802 543.