Ostatní

P1030821

Pohár skřítka Dopraváka

Každoročně pořádáme dopravní soutěž „Pohár skřítka Dopraváka“.
O ceny vždy bojují žáci několika havířovských škol. Soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou žáci formou počítačového testu prověřeni ze znalostí pravidel silničního provozu. Praktická část ověřuje, jak mladí cyklisté dokážou kamarádovi v případě zranění poskytnout první pomoc, a nakonec během jízdy v terénu na ně čeká několik zajímavých úkolů (překážky, řešení dopravních situací, skládání dopravní značky).

pevnost plakat

Pevnost Moravská

Podle známé soutěže Pevnost Boyard se naše škola na jeden den proměňuje v „Pevnost Moravská“. V doprovodu svých pedagogů k nám přicházejí soutěžící z různých koutů našeho města. Děti se pokouší získat co nejvíce indicií, tj. slov, která pomohou určit heslo, díky němuž se jim otevře poklad. Na získávání indicií má družstvo přesně 45 minut a mapu naší školy. Podle ní se soutěžící přemístí k jednotlivým místnostem pevnosti se strážci pokladu a tam zvolení jednotlivci v daném čase plní úkoly s lehce ekologickou tématikou. Po splnění úkolu obdrží indicii. Pokud se právě soutěžícímu nepodaří včas odejít z místnosti, zůstává uvězněn a dále již nepokračuje. Indicie je možné získat také u mudrce v knihovně pomocí vyluštění hádanky. Poté se družstvo přesouvá do pokladnice – tělocvičny, kde správně sestaví heslo a bojuje o největší množství pokladu. Následuje vyhodnocení a odměna soutěžících.

 DSCN0270

Permoníček

Naše škola pořádá pravidelně každým rokem dějepisnou soutěž Permoníček. Je určena žákům 6. a 7. ročníků havířovských základních škol. Soutěže se účastní i žáci základních škol z blízkého okolí, např. Albrechtic a Stonavy.

Soutěž je zaměřena na dějepisné znalosti a dovednosti, které žáci těchto ročníků získají během školního roku. Znalosti jsou prověřovány testy, při nichž si žáci pomáhají dějepisnými atlasy.

A proč tuto soutěž pořádáme? Chceme žáky motivovat k hlubšímu zájmu o dějepis, který jinak bývá mezi ostatními předměty často nezaslouženě opomíjen. První tři výherci z každé kategorie bývají po zásluze odměňováni diplomy a hodnotnými cenami.

P1200093

Den otevřených dveří

V lednu nás pravidelně navštěvují děti z mateřských škol. Vyzkouší si nanečisto, co je čeká již zanedlouho v základní škole. Zahrají si golf, pracují s interaktivní tabulí, v učebně pracovních činností si vyrobí něco na památku. Budoucí školáci si také prohlédnou třídy, v nichž se učí jejich starší kamarádi. Hodinu plnou zážitků ukončí děti ve školní jídelně, kde jim paní kuchařky vždy připraví malé občerstvení. Celou dobu je provází žáci 4. ročníku převlečení za tučňáky a školní maskot – slon Bimbo nebo tučňák. V rámci Dne otevřených dveří zveme na prohlídku samozřejmě i rodiče a ostatní zájemce, a to jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách.

SAM_7640

Den Země

Naše škola tradičně přispívá ke zdárnému průběhu Dne Země v Havířově. Náš silný Ekotým se blýskl např. znalostmi o původu zeleniny. Zájemcům jsme rádi ukázali, jaký význam měly zámořské objevy a cesty dobrodruhů na složení naší současné potravy. Povídali jsme o složité cestě brambor na náš talíř. Na dalším místě soutěžící poznávali koření v čerstvé formě, ale také významné divoké rostliny jako třeba popenec, kostival. Jako odměnu jsme nabízeli ochutnávku domácích sirupů. V zásobě jsme měli sirupy meduňkové, mátové, z černého bezu, tymiánový sirup, vzácný sirup z fialek, bezovou marmeládu a pampeliškový med s mátou a meduňkou. Dále děti od nás dostaly omalovánku a stolní hru v jednom. Všichni jsme si to náramně užili a počasí nám také přálo.

DSC05583

Minimaturity

Žáci 9. ročníků se každoročně účastní u nás již tradičního projektu „Minimaturita“. Po slavnostním zahájení prezentují v dopoledním bloku své znalosti před pedagogy z českého jazyka a matematiky a následně v odpoledním z předmětu, který si sami zvolili. Celá akce je pak slavnostně zakončena předáváním absolventských listů za přítomnosti rodičů.

Žáci se díky tomuto projektu lépe připraví k přijímacím zkouškám na střední školy, vyzkouší si, jak zvládnout stres a snad jim to pomůže v úspěšném vstupu do nové etapy jejich středoškolského života.

SP_A0175

Osvětim

Pravidlem se stalo, že žáci 9. ročníků navštěvují největší vyhlazovací koncentrační tábor v polské Osvětimi. Vidí na vlastní oči místo, kde bylo každý den zabíjeno obrovské množství lidí. Uvědomí si tam, co znamenají slova holocaust a nacismus.

2. světová válka patří k nejotřesnějším událostem naší historie. Měla by se proto uchovat v paměti dalších generací, aby se něco takového nikdy v budoucnu neopakovalo. Naše škola se o to každým rokem alespoň malou měrou snaží.

1 Zivotice 2013

Projektový den v Muzeu Těšínska

V měsíci květnu se žáci devátých ročníků v rámci výuky dějepisu účastní projektového dopoledne v Muzeu Těšínska v Životicích. Zde jsou pro ně vždy připraveny pracovní listy, vztahující se ke stálé expozici „Okupace a odboj na Těšínsku“. Odpovědi na otázky žáci čerpají z průvodního slova průvodců muzea, z dobových materiálů ve výstavních vitrínách, z místního mini archivu, a pochopitelně i ze svých vědomostí. Žáci mají celé dopoledne spoustu práce. Výsledkem je pak získání mnoha nových informací o událostech spjatých se zdejším regionem v době okupace. Netradiční výuka v netradičním prostředí se žákům líbí a obohacuje jejich školní znalosti a dovednosti.

8 Vitkovice 2013

Exkurze Vítkovice

Každým rokem se žáci 8. ročníků účastní v rámci své budoucí volby povolání exkurze do provozu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY na ulici Závodní v Ostravě. Mají tak možnost nahlédnout přímo do provozu a seznámit se s profesemi nutnými pro chod tohoto obřího gigantu. V rámci exkurze žáci rovněž získávají důležité informace o studijních a učebních oborech na Vítkovické průmyslové škole. Exkurze se žákům líbí a určitě je přínosem při rozhodování o jejich budoucí profesi.

Školní kolo recitační a pěvecké soutěže

Tradičně se již také organizují na naší škole recitační a pěvecké soutěže pro žáky 1. i 2. stupně. Děti si zde vyzkouší, jaké je recitovat a zpívat před velkým publikem, jak bojovat s trémou. Ti nejlepší pak postupují do městského kola.

Řečnická soutěž Mladý Demosthenes

Jedná se o prestižní mezinárodní soutěž v řečnickém umění. Jejím cílem je zvýšit konkurenceschopnost mladé generace v oblasti prosazování vlastních myšlenek, projektů, nápadů a vizí v domácím i zahraničním prostředí, porovnat komunikační dovednosti, zdůraznit význam komunikace, seznámit učitele s novými trendy výuky řečnického umění a podpořit komunikační aktivity na základních školách.

Naši žáci se tradičně umisťují v regionálních kolech a postupují do kol krajských. Ve školním roce 2014/15 se dva žáci v rámci tohoto projektu zúčastnili kurzu řečnických a komunikačních dovedností v Praze.