Projekty

Projekty Erasmus+ pro 1. stupeň:

1. Evropská unie – chci vědět víc

2. Organic Agriculture

3. Create future gaming

Šance pro všechny

Integrace cizinců

Číslo projektu: 3.2.2.

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt Nest – Games and body language pro 1. stupeň

Projekt Gamemeetz  – Logical and intelectual games pro 2. stupeň

Projekt Water a good common to preserve pro 2. stupeň

ŠABLONY PRO ZŠ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010595
je spolufinancován Evropskou unií

„Vybudování moderních jazykových učeben“, reg. číslo CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005371

Projekt Erasmus+

K2 – strategická partnerství

Číslo projektu: 2018-1-UK01-KA229-048013_6

 

Projekt ERASMUS+

K2 – strategická partnerství

číslo projektu: 2017-1-UK01-KA219-036673_5

 

Projekt „Cesta za poznáním Moravskoslezských Beskyd“ – Ozdravné pobyty v místě pobytu CHKO Moravskoslezské Beskydy, okres Frýdek-Místek, Bílá, Hotel Bauer, dependance chata Hořec

 „ŠABLONY PRO ZŠ I“, S REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003331 je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích