Úspěchy našich žáků

2013/2014

Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci města
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Jednotlivci Permoníček 1., 2. a 3. místo
Družstva Pohár skřítka Dopraváka 2 x 1. místo
Družstvo Mladý cyklista 2. a 3. místo
Jednotlivci Nejkrásnější vánoční ozdoba 2. místo
Družstvo Nejkrásnější vánoční ozdoba 1. místo
Jednotlivci Atletická soutěž 2. místo
Jednotlivci Recitační soutěž 3. místo
Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci okresu
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Jednotlivci Požární ochrana očima dětí (literární soutěž) 2 x 3. místo
Jednotlivci Požární ochrana očima dětí (digitální technologie) 1. místo
Jednotlivci Atletická soutěž 3. místo
Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci regionu
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Jednotlivci Mladý Demosthénes – řečnická soutěž 1. a 3. místo
Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci kraje
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Družstvo Petka není pětka – výtvarná soutěž 1. místo

2012/2013

Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci města
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Jednotlivci Permoníček 1.
Družstva Pohár skřítka Dopraváka 1. a 3. místo
Jednotlivci Pohár skřítka Dopraváka 2 x 1. místo
Družstvo Mladý cyklista 2. a 3. místo
Jednotlivci Mladý cyklista 1. místo, 2 x 3. místo
Družstvo Volejbal 1. místo
Družstvo Mladý zdravotník 4. místo
Kolektiv Nejkrásnější vánoční výzdoba 1. místo
Jednotlivci Zimní atletický x-boj 2. místo
Družstvo Sportovní soutěž ve florbale 1. místo
Kolektiv Besip – výtvarná soutěž 2. místo
Jednotlivci Putování s poezií – recitační soutěž 3. místo
Družstvo Malá kopaná 1. místo
Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci okresu
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Družstvo Mladý zdravotník 4. místo
Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci regionu
Kdo Soutěž / Přehlídka Umístění
Jednotlivci Mladý Demosthénes – řečnická soutěž 1. a 4. místo