Škola v přírodě

Připravujeme…

Škola v přírodě

Školy v přírodě se staly neodmyslitelnou součástí školní docházky.
Např. ve školním roce 2013/14 se žáci 1. stupně zúčastnili ozdravného pobytu za finanční podpory Evropské unie. Celkem 140 žáků prožilo 11 dnů v horském prostředí, kde je čekala spousta her, zábavy, vycházek i pár výletů. Pro mnohé z nich to byly neopakovatelné dny prožité s jejich kamarády.