Formuláře pro rodiče

Dokumenty ke stažení
Čestné prohlášení rodičů k úrazu žáka Žádost o povolení výuky podle individuálního vzděl. plánu
Hlášení změny – pro ŠD Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti – žákovský úraz (hodnocení bolestného) Žádost o přijetí žáka do přípravné třídy
 Hodnocení bolestného Žádost o uvolnění z ostatních důvodů
Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí + zkouška z ČJ Žádost o uvolnění z tělesné výchovy a pohybových her
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akce Žádost o uvolnění z vyučování delší než 3 dny
Žádost o komisionální přezkoušení Žádost o vystavení opisu (stejnopisu) vysvědčení
Žádost o osvobození od úplaty ve ŠD Přihlašovací lístek do školní družiny
Žádost rodiče o odklad povinné školní docházky Žádost rodiče o dodatečný odklad povinné školní docházky
Podklady k jednání o nástupu školní docházky – k odkladu/předč. nástupu Zpráva o dítěti pro účely kontrolního vyšetření v PPP – žádost
Informovaný souhlas pro zákonného zástupce Žádost rodiče o přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. ročníku zákl. vzdělávání
Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka Odklad školní docházky – pomůcka pro rodiče
Čestné prohlášení k plavání, LVZ, ŠvP, sportovním hrám…  Odhlašovací lístek ze školní družiny