Projekt „Cesta za poznáním Moravskoslezských Beskyd“ – Ozdravné pobyty v místě pobytu CHKO Moravskoslezské Beskydy, okres Frýdek-Místek, Bílá, Hotel Bauer, dependance chata Hořec

Podpora ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu Životního prostředí

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prioritní oblast:           6. Environmentální prevence

Podoblast podpory:      6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6.1 Národní siť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení