Projekt „Cesta za poznáním Moravskoslezských Beskyd“ – Ozdravné pobyty v místě pobytu CHKO Moravskoslezské Beskydy, okres Frýdek-Místek, Bílá, Hotel Bauer, dependance chata Hořec

Podpora ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu Životního prostředí

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prioritní oblast:           6. Environmentální prevence

Podoblast podpory:      6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6.1 Národní siť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení

Ozdravný pobyt

Cesta za poznáním Moravskoslezských Beskyd 1,2,3

Pokud je na světe kouzlo, pak je obsaženo v přírodě, aneb ZŠ MORAVSKÁ  NA HORÁCH.

V tomto pojetí se ZŠ Moravské podařilo v období prosinec 2018 až únor 2019 připravit a uskutečnit tři zimní ozdravné pobyty pro děti s názvem Cesta za poznáním Moravskoslezských Beskyd. Tento projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí  a z jeho dotací je hrazena doprava, ubytování a strava pro celkem 119 žáků. Děti mohly díky tomuto projektu strávit 5-6 nocí v překrásném prostředí zimních Beskyd, užily si zimních radovánek, sněhu, zimního sportování a také přírodovědných vycházek do okolí obce Bílá. Děti ve věku 6-15 let byly motivovány k ochraně přírody pomocí připravených tematických dní, (např. Den vody, vzduchu, stromů, zvířat aj.), dětem na míru šitých materiálů (Brožura Výjimečných, Deník Dobrodruhů) a doprovázel je maskot celého projektu, samotný Bůh Radegast. Kromě učení se o přírodě, si mohly děti také vyzkoušet psaní novinových článků, natáčení krátkých videí o svých prožitcích a ve skupinových aktivitách poznávaly nejen přírodní zákony, ale také samy sebe. Rád bych tímto poděkoval ministerstvu ŽP za schválení projektu, dětem za vzorné chování a nadšení, které mi pomáhalo ve tvoření dalších zajímavých aktivit, a také kolegům, kteří se mnou spolupracovali a umožnili tak hladký a příjemný chod všech pobytů. Všichni jsme si hory a čerstvého ovzduší užili a vrátili se domů jako noví lidé.

Bc. Jaroslav Drlík, ekol. koordinátor ZŠ Moravská

Ozdravný pobyt se konal v Moravskoslezských Beskydech v obci Bílá. Byly uskutečněny celkem tři pobyty. (brzy budou další informace a fotografie z pobytů uvedeny níže).

Pobyt č.1 byl koncipován pro žáky 1 až 3. ročníku. Pobytu se zůčastnilo 45 dětí v termínu 15.-20. prosince 2018.

Pobyt č.2 byl koncipován pro žáky 6.až 9. ročníku. Pobytu se zůčastnilo 42 dětí v termínu 19-.25. ledna 2019.

Pobyt č.3 byl koncipován pro žáky 1 až 3. ročníku. Pobytu se zůčastnilo 32 dětí v termínu 32.-28.února 2019.