Dotazník pro rodiče – hodnocení školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, blíží se nám konec školního roku a my bychom Vás chtěli požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Tento dotazník slouží k hodnocení naší školy Vámi rodiči. Vaše odpovědi budou přínosem pro další činnost naší školy. Dotazník prosím vyplňte do 16. 6. 2023.  Děkujeme Vám za Váš čas.