Přerušení činnosti školní družiny ve dnech 29. – 30. 10. 2018

Text oznámení…