Projekt „Minimaturita“ 2024 (18. a 19.3.2024)

Projektové dny pro žáky 9. ročníků „Minimaturita“ se blíží. Svou účastí na projektu si mohou žáci ověřit své znalosti a připravenost k přijímacím zkouškám na SŠ, které je čekají v dubnu tohoto roku.

Projekt „Minimaturita“ bude zhodnocen při závěrečném rozloučení s žáky 9. ročníků, kde jim budou předány třídními učiteli absolventské listy.

Všem žákům přejeme při výběru otázek šťastnou ruku a při skládání zkoušek hodně úspěchů.