Úspěšní malíři nejsou na silnici sami

Komise BESIP vyhlásila výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „Na silnici nejsem sám“. Do soutěže byly zaslány také práce našich žáků. Výkres žákyně Viktorie Trávnikové (5. A) zaujal porotu a získal 1. místo v kategorii 4. – 5. ročníků. Dalším oceněným byl žák Oliver Kneis (5. B), který si odnesl 3. místo ve stejné kategorii. Oba získali velmi pěkné ceny. Výhercům blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Besip 3

Besip 2

Besip 1