Zápis dětí do školní družiny na školní rok 2023/24

Zápis nových dětí do školní družiny proběhne v termínu 24. 4.-25. 5. 2023. Přihlašovací lístek (má 2 strany) je možné stáhnout zde nebo si ho vyzvednout na vrátnici.
Přihlašovací lístek s vyplněnou přední stranou odevzdejte zpět na vrátnici školy. Tento zápis se netýká dětí, které momentálně ŠD navštěvují a budoucích prvňáčků, kteří byli přihlášeni do ŠD při zápisu do 1. tříd.