Zápis do školní družiny pro šk.rok 2024/2025

Ve dnech 15. – 30.4.2024 proběhne zápis dětí do ŠD pro následující školní rok. Na webových stránkách školy naleznete Přihlašovací lístek (naše škola – školní družina – dokumenty ke stažení – Přihlašovací lístek do ŠD). Vytištěný (obě strany) a s vyplněnou úvodní stranou pak odevzdejte na vrátnici školy. Děti, které v současné době ŠD navštěvují, již přihlašovací lístek obdržely, stačí jej tedy vyplnit a poslat zpět. Rodiče budoucích prvňáčků, kteří zájem o družinu projevili při zápisu, tento lístek již také nemusí vyplňovat.